Feeds:
Posts
Comments

Eksplikado pri spirita Doktrino

Mi volas paroli pri historio de Cecília nome Psikografio, ĝi estas bildstrio tamen la historioj de Cecília sekvas la principojn de Spirita Doktrino. Kiel akazas en la unua kvadrato de historio, patro de Cecília ricevas per cerbo mensaĝon de spirito, li mem ne konscienciĝas pri kio okazas. Multaj personoj estas mediumo sen scii, ili pentras, skribas librojn diktitajn por spiritoj, tamen ili pensas ke verko apartenas al si . Por voki kelkajn spiriton vi ne bezonas grandan koplodon, sufiĉe vi pensi pri spirito vi volas voki, tamen memoru ke spiritoj ne estas niaj sklavoj, ili venas se ili volas, se Dio  permesas, se via energio kaj energio de spirito estas en la sama frekvenco. Ekzemple se malbona  homo vokas bonan spiriton nur por moki, li/ŝi ne alvenos… Pri se spiritoj vidas nin en niaj privataj momentoj kiel sekso, tio dependas de spirito, spirito kun alta moralo ne interesiĝas pri tiu tipo de aferoj. Por legi historion pri kiu mi parolas klaku ĉi tie .


Advertisements

Preĝu kaj Laboru

Akceptu malfacilajn parencaron kun malfermita koro. Nenio okazas hazarde, vi  ambaŭ lernos multe unu kun alia.

Ne atendu ke aliuloj agas laŭ viaj kriterioj, ĉio de ni agas laŭ pakaĵo kiu kunportas de pasintaj vivoj.

Tiu kiu vi pensas esti via malamiko povas esti malsanulo kiu bezonas helpon kaj komprenon. Malfacilecoj ke vi frontas, kumportas lernendajn lecionojn.

La bono aŭ malbono kiu okasas al vi estas rezulto de via  semado. Ne perdas tempon kontemplante ruinojn komencu rekonstrui nun.  Virto sen gajno estas diamanto kaŝita en la koto. Preĝo sen laboro estas trezoro perdita. Memorigu ke birdo kiu paŝas sur planko, scias ke povas flugi.

Vada Stuart Fiúk

PACA PREĜO

preĝo  de Emmanuel

PREĜO

En ĉio vi amas
Dio vin konduku
kun kio vi vivas
Dio vin perfektigu
Je via saĝeco
Dio vin uzu
Kie vi prelegas
Dio vin inspiru
En via agado
Dio vin klarigu
En ĉion vi petas
Dio vin donu la plejbona.

Emmanuel

HELPU PROKSIMULON

Help

Help/helpi

Estas kristnasko, plejmulte da familio havis plenan tablon, tamen estas ĉiuj personoj kiuj havis nenion por manĝi, ĉu vi donis kelkajn manĝaĵoj al tiuj personoj ? Eble vi timas esti proksima ili ĉar ili estas ĉiam malpuraj, kun malpuraj vestoj, kaj foje ili malodoras, estas ebria, mi ne povas kulpi vin, via reago estas normala tamen se vi decidi fronti situacion, post la unua malbona impreso, vi ektrovos ke ili estas bonaj personoj, krom tio vi komprenos kial kelkuloj diras ke estas plibona doni ol ricevi.

Bona ideo estas instrui “fiŝkapti” ol doni fiŝon. Kiam mi “adopti” mian unuan sendoman familion, mia malfacileco estis konvinki miajn gepatrojn, sed mi ne rezignis kun iliaj NE ! Hodiaŭ mi helpas tri familiojn, miaj patro komprenis kiel estas grava helpi tiujn personojn, vere, mi povas diri ke ili alportas min pli da faliĉeco ol mi al ili. Do post ĉio vi legis, ĉu vi helpos iun ? Provu, mi estas certa ke vi ŝatos ! Memorigu ke estas plibona kiu helpas ol kiu estas helpita.

Vada  Fiúk

ABORTO

VIVO ESTAS SUR VIA MANO.

VIVO ESTAS SUR VIA MANO.

ABORTO

“Helpu min ! Mi pagos mian ŝuldon !…mi pagos vin per amo…ne elpelu min ! Por karitato !… – Neniam ! Neniam Estu malbenata ! Mense diradis la malfeliĉulino. Mi preferas morti ol vin akcepti en brakojn ! Vi venenas mian vivon, konfuzas mian vojon ! Mi malamas vin ! Vi mortu ! ”

Tiu estas dialogo inter du spiritoj ke profitas momenton de dormo de fizika korpo, la unua spirito petegas alian akcepti lin kiel filon, la dua intensas aborti kaj ne volas bebon. Tiu dialogo estas en la libro EN PLI GRANDA MONDO, de André Liuz, psikografio de Francisco Cândido Xavier, ĉapitro dek. Homo povas eskapi de siaj propraj leĝoj sed ili ne eskapas de Dia leĝoj, krom tio ili ne povas trompi siajn konsciencon. Ekzistas nur unu okazo oni povas aborti, estas kiam vivo de patrino estas en danĝero. Kiu abortas forgesas ke ŝi akceptis esti patrino de tiu bebo en pasinta enkarniĝo aŭ en unu de siaj vojaĝoj ektere fizika korpo, do aborto estas rompado de akordo, estas krimo. Lando kiel : Kanado, Usono, Rusio, Ĉina Francio, Germanio, Portugalio, Italio. tute permesas aborton, kaj landoj kiel Honduraso, Ĉilio, Nikaragvo; aborto estas tute malpermesata. Mi estis en Nederlando, tie aborto estas tute libera, kaj tie estas la malpli granda okazaĵo de aborto ol tuta mondo, male okazas en Ĉilio kie aborto estas tute malpermesata. mi ne komprenas kial abortemaj ne pensas pri bebo, kiu ne povas sin defendi, abortemaj ignoras ke kiam spirito estas elpelita per aborto, knabino rifuzas bebon, plejmutaj fojoj ŝi gajnas nevideblan malamikon kiu persekutos ŝin por longa tempo, kaj foje la persekutado daŭrigas en proksimaj enkarniĝoj. Kelkaj diras : “estas mia korpo !” Ne ! Ne estas, kiam finas vian taskon ĉi tie en tero, vi ne kunportas ĝin. Demando n-ro 358 de la Libro de Spiritoj diras: “Malobeo je la leĝo de Dio estas ĉiam krimo. La patrino, aŭ iu alia persono faros ĉiam krimo senigante je vivo idon antaŭ ties naskiĝo, ĉar tio malebligas al iu animo sperti la provojn, kies ilo estus la korpo de la naskiĝanto. “

Vada S. Fiúk

Miskomunikulo

Ĉu Jesuo estas malbona komunikulo ?

Mi ĉiam havis dubojn pri kelkaj deklaroj kiuj ili diras venas de Jesuo.
Ni scias ke Jesuo skribis nenion, ĉion ni scias pri instruoj de
Jesuo venis al ni per siaj disĉiploj, ĉefe Mateo, Marko, Luko,
Johano kaj Paŭlo; kaj lingvo uzita estis la hebrea. (1) Pli da 95% de
biblio legantoj ne komprenis kelkajn deklarojn de Jesuo. Ĉu Jesuo estis tre malbona komunikulo ?

Ĉu hebrea kaj aramea lingvoj estis tiel malbonaj por transdoni ideojn ?

Ni scias ke kelkaj preĝejoj falsis pecojn de biblio por alĝustigi
al siaj pensmaniero. Ni povas forĵeti la duan kaj la trian opciojn, la
hebrea lingvo je tempo de jesuo estis malriĉa lingvo tamen sufiĉe
efika por transdoni pli ol bazajn ideojn. La tria opicio ni ankaŭ
povas forĵeti ĉar estas kelkaj deklaroj de Jesuo kiuj falsuloj ne
tuŝis, kaj legantoj ne komprenis. Ĉu vi estas scivola pri kiuj
deklaroj legantoj ne komprenas ?

Vere estas multajn, tamen la plej grava ke
simpla rezonado diras al ni ke Jesuo ne petis tiun absurdan.
Mi rilatiĝas al Mateo 7:1-2 ” Ne juĝu, por ke vi ne estu juĝataj.
Ĉar per kia juĝo vi juĝos, per tia vi estos juĝitaj; kaj per kia
mezuro vi mezuros, per tia oni mezuros al vi . ” Personoj rapide
konkludis ke Jesuo petis al ni por ne juĝi, sed tio estas
miskompreno, kio Li petis estis: “juĝu laŭ vi mem ŝatus esti
juĝata, ” Mi, 10 aĝa knabino plena de malperfektaĵoj (azeneca ne estas sur listo de miaj malperfektajxoj) pensas ke Majstro Jesuo
povus esti pli klara, plipreciza. Kiel mi scias ke mi korekte komprenis deklaron de Jesuo ?

Unue ni eĉ hodiaŭ estas neperfektaj, en epoko de Jesuo ni
estis pli neperfektaj, due ne juĝi estas same ne pensi. Se mi peti
vin: Ne pensu pri gusto de citrono, eble vi iris pluen kaj mense
sentis acidetan guston de citrono. Trie en Luko 7:43 Jesuo laŭdis
Simono-n pro lia juĝado, Jesuo uzis ĉiujn vortojn: ” vi bone juĝis !”
Se Jesuo estis kontraŭ juĝeco Li profitus tiun oportunecon por
kondamni juĝecon. acidetan aliaj deklaroj de Jesuo kiuj estas miskomprenitaj, sed tiu estas afero
por alia skribaĵo.

Vada Stuart Fiúk

(1)
La hebrea lingvo estas semida, kun pluraj branĉoj, aliaj lingvoj de
sama familio estas: La araba kaj la aramea, parolata en Etiopio. La
habrea estis uzita en biblio, ekster la libroj de Danielo kaj Esdraso,
kiuj estis skribita en aramea, la lingvo de Jesuo. – Informoj donita de
Brigitte Monfort, spertulino pri biblio kaj biblia ligvoj

OBSEDO

Jesuo kaj obsedo

Obsedo estas kiam iu enkarniĝinta aŭ elkarniĝinta trudas al iun siajn negativajn ideojn, por kelkaj motivo. vorto obsedo venas de latino “obsessione”, persekuti, zorgo kun iom ideo kio malsane regas spiriton.

Por ni spiritistaj tiu vorto havas pli fundan signifon.
Ne ĉiuj obsedulo havas konsciencon de malbono li faras, estas tiuj kiuj pensas faras bonon. Kelkaj personoj pensas ke spirito povas eniri personon; vere kio okazas estas spirito identiĝi kun sia “viktimo” per samaj malperfektaĵo kaj kvalitoj, ni mem altiras niajn nevideblajn akopampanojn per niaj mensaj frekvencoj. Baze estas tri tipoj de obsedo: Simpla obsedo; Fascinado, kaj Subjugigado.
En la unua kazo mediumo scias ke “malbona” spirito povas malhelpi lin. En la dua kazo estas pli grava ĉar mediumo estas komplete iluzita, spirito regas lian juĝadon.

En la tria kazo spirito komplete regas sian “viktimon”, li nuligas liberan volon de obsedintulo, kiu faras teruradojn, inkluzive murdojn.

Tamen oni ne povas liberigi lin de kulpo por estis influita por “malbona” spirito, ĉar li mem altiris tiun spiriton. Mi ne terutas vin, estas maniero sinprotekti de tiuj spiritoj, estas rekta konduto, bonaj pensoj, praktikado de bonagado kaj preĝo .

Vada S. Fiúk